Kresťanský život

Útok na svitaní

Duchovná vojna proti bežným pobožnostiam

Každé ráno nás pozýva na hostinu. S každým novým dňom nás pozýva hlas Izaiáša: „Ó všetci smädní, poďte k vode!… Čujte ma pozorne a jedzte dobré a v hojnosti sa bude kochať vaša duša!“ (Iz 55:1-2).

S knihou v ruke sa teda obraciame k Bohu s vyprahnutou a vyhladovanou dušou zo Žalmu 63, uznávajúc svoju potrebu a očakávajúc jeho hostinu: „Po Tebe žízni moja duša… Ako tukom a olejom sa sýti moja duša“ (Ž 63:2,6). V Kristovi prichádzame k Bohu skrze jeho slovo ako tí, ktorí prichádzajú smädní k vode, aby dostali zadarmo víno a mlieko (Iz 55:1), ako tí, ktorí sú hladní a chcú sa nasýtiť pravým chlebom.

Každé nové ráno prichádza s Božou milosťou, ktorá uhasí náš smäd a nasýti naše duše.

V ideálnom prípade je toto hlavný pocit z ranného rozjímania nad Božím slovom: kŕmenie, jedenie, pitie a nasýtenie. Nie pocit boja, ale hodovania. Ale všimnite si toto: ako hriešnici, v prekliatom svete, so skutočným nepriateľom — aby sme sa mohli naďalej sýtiť, musíme aj bojovať.

Obyčajné pobožnosti nie sú ničím iným ako vojnou.

Diabol vstáva skoro

„Či naozaj riekol Boh… ?“

Od prvého pokušenia sa nepriateľ zameral na Božie slová. Ak sme ich už počuli, bude ich spochybňovať. Ale on vie, že ešte lepšie by bolo, keby sme Boha nepočuli vôbec.

Diabol a jeho tím vedia, akú moc majú Božie slová a aké sú dôležité pre náš život a zdravie. Vedia, akú ničivú silu má obyčajné čítanie Biblie. Poznajú silu ohňa, ktorý rozohrieva uhlíky, a silu Božieho slova, ktoré živí spasiteľnú vieru a udržiava veriace srdcia mäkké. Poznajú a chvejú sa pred výbušnou, svet meniacou silou verných kresťanov, ktorí si ráno čo ráno bez ohňostroja, divadla či potlesku sadajú k tichej sláve obyčajnej pobožnosti.

Diabol teda urobí všetko, čo môže, aby narušil rannú hostinu. Svoju kampaň začína pod rúškom tmy a zaútočí na úsvite. My sa však nenecháme prekabátiť jeho plánmi, nevediac o satanských zámeroch (2K 2:11). Diabol môže obchádzať ako revúci lev, hľadajúc, koho by zožral (1Pt 5:8). S triezvou mysľou a bdelosťou však môžeme pozorovať a posilňovať jeho pravdepodobné body útoku.

Tri útoky zamerané na čítanie Biblie

Zamyslite sa teda nad tým, ako náš nepriateľ často využíva vzorce nášho sveta, hriechy a slabosti nášho tela, aby sa sprisahal proti obyčajnému, tichému, pomalému rannému nasýteniu našej duše Božím slovom.

1. Chce nás udržať večer dlho hore

Úloha začína noc predtým, za súmraku: udržať nás dlho hore. Môže to byť prostredníctvom dieťaťa, ktoré nevie zaspať. Alebo by mohlo ísť o nejakú konkrétnu potrebu, ktorá si vyžaduje skutok lásky. Alebo by mohlo ísť o rozhovor alebo nejakú nočnú udalosť. Všetky staré veci. V súčasnosti však veľkú časť tejto práce vykonávajú naše zariadenia. Množstvo obrazoviek — od veľkých na stenách až po malé vo vreckách –, ktoré nás veľmi účinne udržujú dlho hore.

Duchovná vojna za obyčajné pobožnosti začína dlho predtým, ako vyjde slnko. Triezvo zmýšľajúci a bdelí ju pozorujú a konajú múdro — sú pripravení obetovať dobro spánku v prospech kresťanskej lásky a túžia nepremárniť Boží dar pre bláznovstvá nočného sledovania seriálov a scrollovania. Jeden zlý zvyk môže vyradiť zo súladu ostatné dobré návyky. Nepriateľ by chcel, aby sme boli slepí voči účinkom prázdnych prebdených nočných hodín.

2. Chce rozptýliť našu pozornosť

Ak aj ideme spať celkom skoro, pre nepriateľa ešte nič nie je stratené: rozptýli nás ráno. A to môže byť celkom ľahké.

V istom zmysle to bolo vždy jednoduché. Už v polovici 17. storočia Blaise Pascal (1623 — 1662) vyjadril ľútosť nad našou všeobecnou náchylnosťou k rozptýleniu: „Všetky problémy ľudstva pramenia z toho, že človek nedokáže sedieť sám pokojne v miestnosti.“ Nepotrebujeme nekonečné správy a internet, aby odvádzali našu pozornosť — a predsa ich máme a, ach, akí dokážeme byť náchylní. Smartfón, jeho notifikácie a nekonečné scrollovanie sú obzvlášť pútavé.

3. Chce, aby sme sa ponáhľali

Tretí plán nepriateľa je zhon. Diabol by chcel, aby motor našej duše hneď ráno bežal na rovnaké otáčky ako po zvyšok dňa. Chcel by, aby sme sa pohybovali tempom sveta, a nie tempom Slova. Dokonca by bol rád, keby sme sa pri rannej pobožnosti snažili urobiť príliš veľa, a tak by sme to všetko urobili príliš rýchlo.

Ako napísal publicista Thomas Friedman, žijeme vo „veku zrýchlenia.“ Náš svet na nás tlačí, aby sme si osvojili jeho tempo, a my sme náchylní osvojiť si jeho rýchlosť ako svoju vlastnú a keď prichádzame k Božiemu slovu, prinášame so sebou honbu za bohatstvom.

Ale ranné rozjímanie nad Bibliou nie je rýchle občerstvenie, a preto sa tak k nemu nesmie pristupovať.

Tri útoky voči pokušeniu

Ako teda môžeme bojovať proti diablovým plánom? Jedna vec je predvídať, ako budú démoni útočiť, druhá vec je konať na základe tohto poznania. Čo urobíte, aby ste prekazili zlé sily, ktoré sa postavili proti každodennému čítaniu Biblie a meditácii?

1. Strážte si čas strávený pred obrazovkou

Okrem iných praktických stratégií by sme sa mohli naučiť zaobchádzať s časom stráveným pred obrazovkami obzvlášť opatrne. Premýšľajte, o koľko menej náchylní by ste boli na ranné rozptýlenie, keby ste telefón stíšili, otočili ho obrazovkou dole, a nemali ho na dosah ruky. Najlepšie by bolo, ak by bol v inej miestnosti.

Aby naša duša mohla začať deň s Bohom, musíme si nielen nájsť čas a reálne si uvedomiť, čo máme, ale si ho aj strážiť tým, že pôjdeme spať, ráno vstaneme a budeme sa vyhýbať ranným rozptýleniam. Obrazovky a ich obsah s trblietavými pixelmi skvele rozptyľujú duše ráno aj noc predtým.

Mnohí z nás sa im v modernom živote len ťažko vyhnú. Pracujeme na nich a využívame ich pri svojej práci. Strávime na nich šokujúce množstvo našich dní a týždňov, z veľkej časti pre dobré veci. Ale osobitná opatrnosť s časom stráveným pred obrazovkami po zotmení a pred stretnutím s Bohom v jeho Slove sa stáva väčšou časťou modernej kresťanskej múdrosti.

Môžete tiež zvážiť, že na to pôjdete po starom a použijete papierovú Bibliu. Tá nezvoní, nevibruje ani neposiela upozornenia. A papier skutočne pomáha čitateľovi spomaliť a prežiť „vzácne milisekundy procesu hlbokého čítania.“

2. Nazbierajte dennú dávku

„Obyčajnú pobožnosť“ sprevádza nádherná jednoduchosť, ktorá nasýti a podporí dušu po celý život. Akokoľvek obdivuhodné môže byť snažiť sa čítať túto knihu a tento komentár, študovať tie a tie témy a učiť sa naspamäť tie a tie verše, a dokonca sa modliť dlhé zoznamy modlitieb a to všetko popri čítaní a rozjímaní nad Božím slovom. Ale snaha robiť toho ráno priveľa oslabí odpočinok, keď sme v Božej prítomnosti a tešíme sa z neho a z jeho Syna prostredníctvom jeho Slova.

Dá sa to povedať takto: jednoducho sa snažte každé ráno nazbierať dennú dávku. Podobne ako Boží ľud, ktorý každý deň zbieral mannu na púšti, snažte sa nasýtiť hlad svojho srdca a uhasiť smäd svojej duše len na tento deň. Netreba doháňať včerajšie zameškané čítanie, ani sa snažiť predbiehať, aby ste sa zásobili na zajtra alebo na budúci týždeň. Boh sa postará o zajtrajšok. Príďte radšej jesť a piť a nasýtiť sa už dnes. Inými slovami, neodhrýzajte si viac, ako dokážete prežuť. Nesnažte sa urobiť príliš veľa, ale pestujte si verný realizmus na dlhú trať.

3. Potravu žujte pomaly

Napokon, zhon si nechajte na zvyšok dňa. Spomaľte, ak ste toho ešte schopní. Môže trvať nejaký čas, kým sa to naučíte. Snažte sa jedlo pomaly prežúvať a vychutnávať si ho. Takéto vychutnávanie v danom momente nám pomáha preniesť si ho so sebou aj do dobrých a zlých momentov dňa.

Biblický obraz meditácie sa zhoduje s obrazmi hodovania z Izaiáša 55 a Žalmu 63. Hebrejská meditácia je ako prežúvanie zvieraťa. Nie som farmár, ale tých niekoľko kráv, ktoré som pri tom pozoroval, nevyzerali, že by sa nejako ponáhľali. Ak chcete byť ako krava, nech je to hneď ráno, keď pomaly bez náhlenia, ba dokonca pokojne prežúvate Božie slová v Písme.

Staroveké knihy vo všeobecnosti, a Biblia obzvlášť, neboli určené na rýchle čítanie, ako sme dnes naučení (teda rýchlo preletieť text). Naučte sa nový spôsob ako čítať Bibliu. Čítajte pomaly a čítajte znova. Snažte sa vychutnávať Boha a jeho svet, jeho slávu a jeho Syna. Nehltajte príliš rýchlo a nepokračujte ďalej, ale prežúvajte pomaly a vychutnávajte jeho milosť.

Vojna nie je hlavným nastavením mysle pre skoré rána. Príďte k Božiemu slovu hodovať a nasýtiť sa. Ale vedzte, že to nie je nič menej ako boj. Zvážte diablove plány a bojujte, aby ste ochránili hostinu.

Poznámka redaktora: Prevzaté z: Chcemviac.com

David Mathis

je šéfredaktorom desiringGod.org, kazateľom a profesorom na teologickom seminári v Minneapolise, USA.