Biblia a teológia

25. február

Nato jeho matka povedala obsluhujúcim: Urobte všetko, čo vám povie! Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stálo šesť kamenných nádob na vodu. Ježiš povedal obsluhujúcim: Naplňte nádoby vodou! A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: Teraz načrite a zaneste starejšiemu! A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je, no obsluhujúci, čo naberali vodu, to vedeli.

Ján 2:5-9

Keď Mária u Ježiša „nepochodí“, obráti sa na obsluhujúcich so slovami:  Urobte  všetko, čo vám povie!  Toto je krok viery. Ona verí, že Ježiš ešte nepovedal svoje posledné slovo k danej situácii. Ale keď ho povie, vtedy je dôležitá poslušnosť ľudí: Urobte všetko, čo vám povie! Ako veľa je v týchto slovách povedané!

Mária nehovorí: Počúvajte všetko, čo vám povie, ale urobte. Veď my nemáme byť len poslucháčmi, ale činiteľmi Ježišovho slova. Prvoradá je poslušnosť. Ani nehovorí: Urobte niečo z toho, čo vám povie, ale všetko, čo vám povie. My si nemáme právo vyberať z Ježišovho slova to, čo sa nám páči alebo hodí. Dôležitá je úplná poslušnosť, nie selektívna, vyberavá.

A Mária hovorí: Urobte všetko, čo vám On, Ježiš, povie, nie ja, či niekto iný. Nie je totiž jedno, komu patrí naša poslušnosť. Keď ide o otázky čomu veriť a ako žiť, naša poslušnosť musí patriť jedine Ježišovej a nie ľudskej autorite. Len On má právo povedať, čo máme robiť a čo nie. Čomu máme veriť a čomu nie.

Teraz je na „ťahu“ Ježiš. Čo urobí? Prizná sa k Máriinej viere? A ako! Ježiš povedal obsluhujúcim: Naplňte nádoby vodou! A naplnili ich až po okraj. Poslúchli Ježiša. A výsledok? Voda zmenená na víno! Ježiš odmietol Máriu, keď za Ním prišla v roli matky. No keď sa prejavila ako žena viery, tak sa k jej viere slávne priznal. Keď chceme Ježišovi predpisovať, čo má a čo nemá urobiť, odmietne nás. Ale keď k Nemu prídeme s vierou, ktorá je ochotná poslúchnuť všetko, čo nám povie, vtedy sa k nám prizná. Nenechá našu vieru zahanbenú.

Pane, pomôž nám poslúchať Ťa vo všetkom!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal