Nezaradené

25. máj

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Na celej zemi bola jednotná reč a jednotné slová. Keď sa ľudia pohli od východu, našli rovinu v krajine Šineár a usadili sa tam… Potom povedali: Poďme, vybudujme si mesto a vežu, ktorá svojím vrcholom bude siahať do neba. Tak sa preslávime a nerozptýlime sa po celej zemi… Hospodin povedal: Sú jeden národ a všetci hovoria jednou rečou. Toto je iba začiatok ich výčinov; teraz im už nič nezabráni uskutočniť všetko, čo si zaumienia. Poďme, zostúpme a zmäťme im reč, aby sa medzi sebou nedorozumeli. Tak ich Hospodin odtiaľ rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. Preto dostalo meno Bábel, lebo tam zmiatol Hospodin reč celej zeme.

Genezis 11:1-9

Príbeh začína jednou rečou a jazykom a končí ich zmätením. Začína jedným národom na jednom mieste a končí jeho rozptýlením po celej zemi. Začína spoločným rozhodnutím postaviť mesto a vežu a končí tým, že prestali stavať mesto. Aj pri týchto staviteľoch sa naplnilo slovo o Bohu, ktorý rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú (Lk 1:51). Človek mieni, Pán Boh mení.

Tento príbeh z dávnej minulosti však nepatrí len do dejín. To nie je niečo, čo sa kedysi stalo. Je to príbeh o tom, čo sa odvtedy deje znova a znova a znova. Keď stavitelia veže boli rozptýlení, nevzdali sa svojho projektu. Zmenilo sa len to, že odvtedy každý stavia svoju vlastnú vežu, ktorou sa chce presláviť. Buduje si vlastné kráľovstvo, v strede ktorého stojí jeho ja. V ktorom chce byť bohom sám pre seba. Autonómny, od Boha nezávislý človek.

Ale Boh sa neuspokojil len s tým, že prekazil človeku jeho velikášsky projekt. Ak človek hovorí: Poďme, vybudujme si mesto a vežu… Kristus hovorí: Ja zbudujem svoju cirkev (Mat 16:18). Cirkev je Božou odpoveďou na plány staviteľov babylonskej veže. Tých minulých aj tých súčasných. Ľudský projekt začal pýchou človeka, ktorý chcel vystúpiť až do neba. Boží projekt začal pokorou Boha, ktorý zostúpil až na zem. Babylonská veža bola založená na sebapovýšení človeka. Cirkev je založená na Kristovom sebaponížení a obeti.

Tento Boží projekt je však zároveň naplnením všetkých túžob a snáh človeka. Stavitelia veže chceli dosiahnuť jednotu, ale tú vytvára len Kristov kríž. A to medzi ľuďmi všetkých národov a jazykov. Chceli dosiahnuť nebo, ale cesta do neba vedie len cez Krista. Chceli dosiahnuť bezpečie a istotu, ale tú človek nájde len v Kristovi. A Kristus nás prizýva k svojmu projektu, k budovaniu svojej cirkvi. Všetky ľudské projekty raz ľahnú popolom. Pretrvá len ten Boží.

Pane, ďakujeme, že môžeme mať účasť na tom, čo ani brány pekla nepremôžu.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal