Nezaradené

26. február

Článok patrí do série každodenných zamyslení z evanjelia podľa Lukáša s názvom … a začali sa radovať.

Pri západe slnka k nemu privádzali chorých, ktorí trpeli rozličnými neduhmi. Na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich. Z mnohých vychádzali démoni a kričali: Ty si Boží Syn. Ale on im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že je Mesiáš. Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na osamelé miesto. Zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. No on im odpovedal: Aj iným mestám musím hlásať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný. A kázal v judských synagógach.

Lukáš 4: 38 – 44

Západ slnka je pre zástupy znamením, že sobota skončila a oni môžu privádzať k Ježišovi chorých bez toho, aby porušili nariadenia o sobote. A tak sme svedkami neobyčajnej procesie ľudskej bolesti a utrpenia: … k nemu privádzali chorých, ktorí trpeli rozličnými neduhmi. A čo urobí Ježiš? Na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich. Na každého… Nikoho neprehliadne, nikoho neodbije, nikoho nenechá bez svojej pomoci. A čo sa stalo v synagóge v prípade jednotlivca, zopakuje sa v prípade mnohých ďalších: Z mnohých vychádzali démoni a kričali: Ty si Boží Syn. Svet démonov pozná svojho protivníka. Ježiš sa však prejaví ako ich Pán: Ale on im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že je Mesiáš. On nechce, aby jeho totožnosť bola predčasne odhalená. A najmä nie démonmi.

Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na osamelé miesto. Vyhľadáva samotu, aby na modlitbe spoznával a prijímal Otcovu vôľu pre svoje poslanie. Aké je jeho poslanie? Keď Ho zástupy zdržiavajú, aby od nich neodchádzal, On im povie: Aj iným mestám musím hlásať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný.

Na čo je Ježiš poslaný Bohom? … hlásať Božie kráľovstvo. Že sa do tohto sveta prelomila Božia vláda, ktorá priniesla záchranu. Tá nespočíva v uzdravení tela, ale v uzdravení duše. Veď čo je najhoršia choroba? Nie tá, ktorá nás pripúta na lôžko. Ani tá, ktorá nás pošle do hrobu. Ale tá, ktorá nás pošle do pekla, náš hriech. Zástupy však chcú mať z Ježiša uzdravovateľa, nie Spasiteľa. Chcú Ho postaviť do svojich služieb, ale nechcú sa postaviť do jeho služieb. Ale Ježiš stojí pod Božím musí: … musím hlásať Božie kráľovstvo. Kázať je viac ako uzdravovať. Uzdravenia boli len Ježišovou legitimáciou, potvrdením, že on je Mesiáš. Ale On prišiel zvestovať evanjelium o Božom víťazstve. Hlásať zvesť, ktorá človeka zachráni pre večnosť.

Pane, odpusť nám, keď Ťa neraz hľadáme len preto, aby si nám pomohol!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal