Biblia a teológia

26. máj

Aj keď bezbožníci rastú ako tráva a všetci zločinci prekvitajú, predsa sú určení na večnú záhubu… Spravodlivý prekvitá ako palma, košatie ako libanonský céder. Tí, čo sú zasadení v dome Hospodina, budú prekvitať na nádvoriach nášho Boha. Aj v šedinách prinesú plody…

Žalm 92:8, 13-15

Bezbožníci a spravodliví. Žalmista hovorí, že prekvitajú jedni i druhí. Ale medzi ich prekvitaním je veľký rozdiel. Bezbožný je prirovnaný k tráve či burine. Spravodlivý zas k palme a k cédru. Nie je jedno, čo vám rastie v záhrade. Či neužitočná burina, ktorá je určená na spálenie, alebo ušľachtilý strom ako céder či palma, ktorej ďatle sú obľúbenou pochúťkou. Týmto kontrastom chce žalmista vyjadriť kontrast medzi úspešným a požehnaným životom.

Medzi ľudským úspechom a Božím požehnaním je taký rozdiel ako medzi kvitnúcou burinou a kvitnúcou palmou. Predstaviteľ úspešného života je človek sveta, bezbožník. To je ten, ktorý žije bez Boha. Iný preklad to prekladá ako svojvoľník. Bezbožnosť človeka spočíva v jeho svojvôli. Jeho krédom je: Nech sa stane moja vôľa. Kto v živote presadzuje svoju vôľu miesto Božej vôle, stáva sa z neho bezbožník.

A čo hľadá taký človek? Svoj prospech, svoje šťastie, svoje záujmy. Jedným slovom povedané – úspech. Dnešný svet sa klania úspechu. To je jedna z modiel tohto sveta. Na naše prekvapenie ten, kto hľadá úspech, ho i veľakrát dosiahne. Neraz i nečestným spôsobom. Ale žalmista nás upozorňuje: Vy vidíte len rast a kvitnutie, ale už nevidíte, že je to len rast a kvitnutie buriny. Aký je však konečný údel buriny? Aby bola spálená. A aký bude konečný údel bezbožných? Sú určení na večnú záhubu. Niet im čo závidieť…

Predstaviteľ požehnaného života je spravodlivý. Úspech slúži tomu, kto ten úspech dosiahol. Požehnanie však slúži druhým. Veď strom nekvitne ani nerodí ovocie pre seba, ale pre svoje okolie. Požehnanie života spočíva v tom, že život človeka sa stáva požehnaním pre druhých. Ovocie jeho života prináša dobro, radosť, úžitok, potešenie tým naokolo. Človek zasadený do Božej pôdy bude prinášať ovocie aj v šedinách. Ani vek nie je pre neho prekážkou plodnosti.

Pane, nech nám viac záleží na požehnanom ako na úspešnom živote!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal