Biblia a teológia

28. február

Blížila sa židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel tých, čo predávali voly, ovce a holuby, i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a voly.

Ján 2:13-15

Príbeh plný prekvapení! O Ježišovi tu totiž čítame: Urobil si z povrázkov bič. Kto by už len čakal v Ježišových rukách bič?! Keď niekto použije bič na človeka, v jeho ruke sa tak bič stane nástrojom ponižujúceho, potupného trestu. Ale nie v Ježišovej ruke. V jeho ruke sa bič stane nástrojom očistenia. Veď On ho nepoužije len tak hocikde a na hocikoho. Použije ho na špeciálnom mieste, v chráme, presnejšie na chrámovom nádvorí. Nečítame, že by ho použil na ľudí. Slúžil Mu na to, aby ním vyhnal z nádvoria zvieratá, ovce a voly. Chrám sa totiž stal miestom organizovaného náboženského obchodu, z ktorého kňazom plynuli veľké zisky. Ježiš teda použije bič ako nástroj na očistenie chrámu.

To je prekvapujúce! Židia čakali, že keď príde Mesiáš, začne robiť poriadky s bezbožným svetom. Ale Ježiš nezačína s očistením spoločnosti, ale s očistením cirkvi. Veď Písmo hovorí: Vtedy zrazu príde do svojho chrámu Pán Kto obstojí, keď sa on ukáže (Mal 3:1)? Súd nezačína od sveta, ale od Božieho domu, cirkvi. Začína od kresťanov (1Pt 4:16).

My si neraz sťažujeme na stav dnešnej spoločnosti. Ježiš však plakal nad stavom cirkvi (Lk 19:41). Lebo problém nie je v spoločnosti, ale v cirkvi. Chceli by sme vidieť, ako Boží bič práska nad hlavami bezbožných. Ale posledné storočie počuť práskanie Božieho biča v Božom chráme, v cirkvi. Nazbieralo sa v nej totiž veľa nečistoty. Toleruje sa v nej veľa zla. Ale odsudzovať hriech u druhých a tolerovať ho pri sebe je pokrytectvo. Preto cirkev stratila morálny kredit v očiach spoločnosti. Zabudla vyháňať zo svojho stredu hriech. Tým vyhnala zo svojich lavíc ľudí. Preto mnohé chrámy a kostoly zívajú prázdnotou. Boží bič znovu práska v chráme. Práska nad našimi hlavami, ale pre naše dobro.

Pane, odpusť nám naše pokrytectvo, keď chceme riešiť cudzí hriech a nie ten svoj!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal