Nezaradené

29. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Takto boli dokončené nebesia, zem i všetky ich zástupy. Siedmeho dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a siedmy deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril.
Takto sa udialo stvorenie neba a zeme.

Genezis 2:1-4

Na konci diela stvorenia zaznie Božie hotovo, je dokonané. Siedmeho dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal. O mnoho rokov neskôr zaznie Božie hotovo, je dokonané, ešte raz. Tentokrát nie na konci poetického príbehu stvorenia, ale na konci krvavej drámy spasenia. Ježiš povedal: Je dokonané (Jn 19:30).

Ten, ktorý stál na počiatku ako to večné stvoriteľské Slovo, skrze ktorého a pre ktorého bolo všetko stvorené, sa stal človekom. Stvoriteľ sa sám stal stvorením, stvorenou bytosťou, aby šiel na drevo kríža a zomrel za tých, ktorých sám stvoril. Tak sa Boh stvorenia skrze obeť svojho Syna stal aj Bohom spasenia.

Na to, aby nás Boh stvoril, stačila jeho moc. Na to, aby nás vykúpil, bola potrebná jeho smrť. Svojou mocou dal povstať všetkému, čo existuje. Svojou smrťou zachraňuje zo smrti, do ktorej sa prepadlo celé ľudstvo. Ak Božie dokonané je, ktoré zaznelo na konci diela stvorenia, zvestuje Božiu úžasnú stvoriteľskú moc, tak Božie dokonané je, ktoré zaznelo na kríži, zvestuje jeho úžasnú, nepochopiteľnú, zachraňujúcu lásku.

Vďaka tomu, že Boh stvorenia sa v obeti svojho Syna stal aj Bohom spasenia, patríme Bohu dvojnásobným právom. Patríme Mu právom stvorenia i právom spasenia. Stvoril nás pre seba a vykúpil nás pre seba. Aby sme tak boli nielen Božím stvorenstvom, ale aj Božími deťmi.

Pane, tvoje právo na nás je nepopierateľné. Odpusť nám, keď Ti ho napriek tomu upierame!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste mali záujem o tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal