Nezaradené

3. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Raz, keď Zachariáš konal pred Bohom kňazskú službu podľa poriadku svojej triedy, podľa obyčaje kňazskej služby pripadol na neho lós, aby vošiel do Pánovho chrámu a zapálil kadidlo. Počas kadidlovej obety sa vonku modlilo veľké množstvo ľudu. Zachariášovi sa zjavil Pánov anjel, ktorý stál po pravej strane kadidlového oltára. Pri pohľade naň sa Zachariáš preľakol a zmocnila sa ho hrôza. Ale anjel mu povedal: Neboj sa, Zachariáš, tvoja prosba bola vypočutá. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján.

Lukáš 1: 8 – 13

V živote Zachariáša a Alžbety udrie Božia hodina. Audrie vo chvíli, ktorá pre Zachariáša znamená vrchol jeho celoživotnej kňazskej „kariéry“. Môcť zapáliť kadidlo na oltári v chráme počas večernej obete bola nesmierna výsada. Pocta, ktorá sa mnohým kňazom nikdy počas ich života neušla. Kňazov pre túto úlohu bolo totiž príliš veľa. Preto sa o ňu losovalo. Tentokrát lós padol na Zachariáša.

A čo sa nestane! Zachariášovi sa zjavil Pánov anjel… Keď sa na scéne zjaví anjel, je to znamenie, že Boh stojí za scénou. Veď anjeli sú Boží sluhovia, poslovia z neba. V nich Boží svet vstupuje do nášho sveta. Dôkazom toho je aj kňazova reakcia: Pri pohľade naň sa Zachariáš preľakol a zmocnila sa ho hrôza. Hriešny človek pri stretnutí s bytosťou, ktorá prichádza od svätého Boha, prežije strach. A právom. Tohto strachu anjel zbavuje kňaza svojím: Neboj sa.

To, čo sa teraz Zachariáš dozvie, znie ako anjelská hudba. Veď nakoniec je to anjel, ktorý mu oznámi: Zachariáš, tvoja prosba bola vypočutá. Ale ktorá? Kňaz pri obetovaní kadidla sa modlil predpísanú modlitbu o požehnanie pre Boží ľud. Ale anjel mu oznámi vypočutie jeho súkromnej modlitby, ktorú sa Zachariáš s Alžbetou už dávno prestali modliť. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna…

Táto kňazská dvojica celé roky prosí o syna, ale nakoniec zostarne bez toho, že by bola vypočutá. Nevypočuté modlitby! Kto z nás ich nepozná?!  Zatvorené nebo nad nami, mlčiaci Boh. Ale Boh nemlčí. On hovorí aj svojím mlčaním, ktorým nás vedie k tomu, aby sme sa naučili vzdávať sa vlastných predstáv o tom, ako by mal On vyriešiť našu situáciu. Boh svojím mlčaním pripravil Zachariáša a Alžbetu na vypočutie ich prosby: Zachariáš, tvoja prosba bola vypočutá. Čo to hovorí o modlitbe? Že hoci všetko v živote starne – starnú knihy, šaty, ľudia, len modlitby nestarnú a nezostarnú. Ako dobre že nie!

Pane, pomôž nám modliť sa, no čas a spôsob vypočutia v dôvere prenechať na Teba!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.