Nezaradené

14. marec

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.

Ján 3:16

Aby nik nezahynul. Kto chce zahynúť? No predsa nikto. Preto ľudia utekajú z krajín sužovaných vojnovými konfliktami. Preto utekajú pred požiarmi, záplavami a miestami postihnutými zemetrasením. Nikto nechce zahynúť. Ani Boh nechce, aby niekto zahynul. Veď On nestvoril človeka, aby ten zahynul. Naopak, Boh chce, aby človek žil, dokonca večne žil. Aby mal večný život.

O akom zahynutí tu však Ježiš hovorí? O večnom zahynutí, ktoré nám hrozí. Hrozí nám preto, lebo pre náš hriech stojíme pod Božím odsúdením. Ide nám o život, nie časný, ale večný život. Preto najhoršia nie je smrť, ale zahynutie. Smrť sa týka len života na zemi. Zahynutie sa však týka večnosti. Toto nám hrozí, že na veky zahynieme. Že celú večnosť prežijeme bez Boha v nepredstaviteľnom trápení. Ale to je to, čo Boh nechce. Boh nemá záľubu v smrti hriešnika. On má záľubu v záchrane hriešnika. Veď On miluje svet. Aký svet? Svet, ktorý nemiluje Jeho, ktorý je na úteku od Neho. Svet, ktorý napľul svojmu Stvoriteľovi do tváre a obrátil sa Mu chrbtom. Taký svet Boh miluje. Jeho láska je pritom všeobsiahla. Zahŕňa celý svet, každého človeka a všetkých ľudí. Božia láska nikoho nediskriminuje.

Ako Boh miluje svet? Tak, že dal svojho jednorodeného Syna. Jediného, ktorého mal. Keď Boh miluje, tak dáva. A keď dáva, tak dáva to najcennejšie, čo má. Veľkosť lásky sa meria veľkosťou obete, ktorú láska prináša. Boh priniesol tú najvyššiu obeť, keď dal svojho Syna. Miera jeho lásky je nezmerateľná. Lebo veľkosť jeho obete je nezmerateľná. Boh už viac nemôže milovať, než miluje. Lebo už viac nemôže dať, ako dal.

Keď niekomu ide o život, ľudia vynaložia veľké úsilie, aby nezahynul. Keď nám ide o večný život, Boh vynaložil to najväčšie úsilie. Urobil všetko preto, aby sme nezahynuli. To, že Mu my stojíme za takú obeť, je však nepochopiteľné.

Pane, ďakujeme, že sme Ti stáli za takú a toľkú obeť.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal