Nezaradené

30. január

Vtedy sa Ježiš naňho s láskou zahľadel a povedal mu: Jedno ti chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma! Po týchto slovách mládenec zosmutnel a zarmútený odišiel, lebo mal mnoho majetku.

Marek 10:21-22

Stretnutie bohatého mládenca s Ježišom začalo veľmi nádejne. Veď čo už len môže byť nádejnejšie ako človek, ktorý sa pýta po spasení?! Ale toto stretnutie končí veľmi smutne. Veď čo už len môže byť smutnejšie ako odchod človeka od Ježiša?! Pritom tak málo chýbalo, aby sa z mládenca stal Ježišov nasledovník. Veď či mu sám Ježiš nepovedal: Jedno ti chýba? Len jedno, ale i to jedno chýbajúce stačí, aby človeku zatvorilo dvere do Božieho kráľovstva. Lebo práve to jedno je to najdôležitejšie.

Čo je vlastne to, čo mládencovi chýba? Nie je to vec, ale osoba. Je ňou sám Ježiš. Preto ho Ježiš pozýva k nasledovaniu. Ale až potom: Potom príď… Potom, keď ti budem stáť za to, aby si večné hodnoty povýšil nad časné. Poklady na zemi vymenil za poklady v nebi. Ježiš však mládencovi za to nestojí. Stálo by ho to totiž príliš veľa, ba vlastne všetko: Choď, predaj všetko, čo máš. Áno, je to všetko alebo nič. Je to buď – alebo. Mládenec to pochopil.

Mládenec odchádza a na naše prekvapenie ho Ježiš nechá odísť. Nesnaží sa ho zastaviť. Ani ho neprehovára, aby zostal. Nehovorí mu: No dobre, majetok si nechaj, len poď za mnou. Môžeš byť mojím nasledovníkom i bez opustenia všetkého. Nie, nemôže. Ježiš ani kvôli tomuto nádejnému mládencovi nespustí latku, nezníži svoje nároky, nezľaví zo svojich podmienok nasledovania. Lebo nasledovať Ježiša je otázka buď – alebo. Buď poklady na nebi – alebo na zemi. Buď žiť pre večné hodnoty alebo pre časné. Nedá sa nasledovať Ježiša s rozdeleným srdcom. To len my si myslíme, že sa to dá.

Jediný krát v evanjeliách čítame, že Ježiš sa na niekoho s láskou pozrel. A je to práve tento mládenec. Ale čo z toho, že si ho Ježiš zamiloval, keď on si nezamiloval Ježiša?!

Pane, osloboď nás od toho, čo nám bráni nasledovať Ťa s nerozdeleným srdcom!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal