Biblia a teológia

31. marec

Blížili sa sviatky nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú Pascha. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho zabiť. Báli sa však ľudu. Vtedy vošiel satan do Judáša, ktorý sa volal Iškariotský a bol z počtu Dvanástich, i šiel a dohovoril sa s veľkňazmi a veliteľmi chrámovej stráže, ako im ho vydá. Tí sa potešili a dohodli sa, že mu dajú peniaze. On súhlasil a hľadal vhodnú príležitosť, aby im ho vydal, keď s ním nebude zástup.

Lukáš 22:1-6

Čo viedlo Judáša k zrade Ježiša? Podľa evanjelistov to boli dve skutočnosti, láska k peniazom a satanské pokušenie.

Judáš nebol zradcom, on sa ním stal. Jeho zrada mala svoj vývin, svoje dejiny. Predchádzalo jej dlhodobé zahrávanie sa s hriechom. Veľkou slabosťou tohto učeníka boli peniaze. Pri viacerých príležitostiach nám o tom evanjeliá podávajú správu. Práve túto jeho slabosť satan využil vo svoj prospech. Neprišiel hneď za Judášom s pokušením zrady. Miesto toho podnecoval jeho lásku k peniazom. Najprv ho pokúšal k novým a novým krádežiam. Lebo satan sa nesnaží dostať človeka naraz, ale krok za krokom, aby človek nič netušil. Nikto pri prvých pohárikoch nemyslí na to, že by sa raz mohol stať alkoholikom. Nikto pri prvých klamstvách nemyslí na to, že by sa mohol stať notorickým klamárom. Nikto pri prvých nečestnostiach nemyslí na to, že by sa raz mohol stať nepoctivým človekom. Ani Judáš si nemyslel, že keď si sem tam potiahne zo spoločnej kasy, stane sa zradcom. Ale keď satanovi podáme prst, stiahne nám celú ruku. Preto je dôležité vzdorovať v prvých chvíľach, hneď na začiatku. Keď povolíme prvý-, druhý-, tretíkrát už nebudeme mať silu vzdorovať, keď satan príde štvrtý-, piaty-, šiestykrát vždy s väčším a väčším pokušením. Ak sa nerozídeme s malým hriechom, nebudeme mať silu rozísť sa s veľkým.

Judáš dozrieval pre úlohu zradcu tým, že sa z neho stal zlodej. Keď potom jedného dňa prišiel satan s pokušením zapredať Ježiša, Judáša nebolo treba dvakrát núkať. Veď láska k peniazom je úrodnou pôdou pre tie najohavnejšie činy. Bol to materializmus jedného z Ježišových učeníkov, ktorý prispel k Ježišovej smrti. Kríž ukazuje, čoho je človek schopný kvôli peniazom! Láska k peniazom dokáže človeka zdeformovať na nepoznanie. Dokáže i z učeníka urobiť zradcu.

Pane, pomôž nám chrániť sa pred lakomstvom!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal