Nezaradené

7. marec

Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém, bol to popredný muž medzi Židmi. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabbi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh… Ježiš mu odpovedal: Amen, amen hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. 

Ján 3:1-2, 5-7

Nikodém príde za Ježišom, aby sa o Ňom dozvedel niečo viac. Ale v priebehu rozhovoru sa dozvie niečo viac o sebe. Niečo, čo mu vyrazí dych. Dozvie sa, že on, ktorý patrí k náboženskej elite židovského národa, stále nepatrí do Božieho kráľovstva, stále nie je zachránený pre večnosť. Nachádza sa vonku, lebo dvere, ktorými chcel vojsť dnu, dvere zbožnosti, mravnosti a dobrých skutkov do Božej ríše spásy nevedú. Dnu vedú len jedny dvere. Sú to dvere nového narodenia. Ten, kto týmito dverami nevojde, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Ani Nikodém nie.

Aj dnes je veľa takých, ktorí si podobne ako Nikodém myslia, že môžu vojsť dnu aj inými dverami. Preto je také dôležité, aby sme s plnou vážnosťou počuli Ježišovo nemôže vojsť. Toto nemôže zatvára všetky ostatné dvere, vylučuje akékoľvek iné možnosti. Keď Ježiš prehlási, že niečo nie je možné, my si nemáme myslieť, že to možné je. Že sú aj iné dvere, ktorými sa možno dostať dnu. Nie, neexistujú. Ani príslušnosť k cirkvi, ani krst nás nespasia. Ježiš ponecháva otvorené len jedny dvere, dvere nového narodenia, narodenia z Ducha.

A rovnako s plnou vážnosťou musíme brať aj druhú časť tohto Ježišovho slova: Musíte sa znova narodiť. To musíte platí pre všetkých, ktorí chcú vojsť do Božieho kráľovstva, do ríše večnej spásy. My sa môžeme rozhodnúť, či chceme patriť Bohu alebo nie. Či chceme vojsť do Božieho kráľovstva alebo nie. Máme možnosť voľby. Ale to, ako vojsť do Božieho kráľovstva, si už vybrať nemôžeme. Spôsob je len jeden: Musíte sa znova narodiť.

Pane, ďakujeme, že predsa existujú dvere, ktorými môžeme vojsť dnu.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal