Biblia a teológia

7 téz a antitéz z Listu Rimanom

Zo zvesti Listu Rimanom môžeme sformulovať 7 téz ich antitéz. Z nich sa nám zjaví až šokujúco aktuálny obraz:

Téza Listu Rimanom Antitéza
Existuje pravda a omyl. Len dôvera pravde zachraňuje! Pravda je subjektívna. Každý môže dosiahnuť šťastie podľa seba. Kto zastáva všeobecne platné pravdy, ten je netolerantný.
Stvorenie dokazuje, že existuje jeden Stvoriteľ, ktorý si zasluhuje našu úctu! Neexistuje žiadny Stvoriteľ, ktorého by sme mali uctievať. Svet vznikol náhodnými procesmi sám od seba.
Prichádza deň, keď sa „všetky účty podčiarknu“! Človek je autonómny a nemusí sa nikomu zodpovedať.
Jadrom našich problémov sme my sami! Človek je vo svojom jadre dobrý. Keď odstránime nespravodlivosť, bude sa nám spolu dobre žiť.
Sami sa nedokážeme zachrániť. Jedine z milosti budeme zachránení! Sme v poriadku takí, akí sme. Aj Boh nás má za dobrých, ak sa morálne správame.
Potrebujeme obnovu, nielen zmenu! Seba aj svet dokážeme a máme zmeniť.
Ježiš je pán! Sloboda a poslušnosť patria spolu! Máme slobodu nájsť a realizovať samých seba.

Túto tabuľku považujem za nanajvýš aktuálnu predovšetkým z dvoch dôvodov:

Po prvé je zrejmé, že evanjelium, ktoré vyvolalo voči Pavlovi taký veľký odpor vtedy, sa ani doteraz nestalo populárnejším. Aj dnes stojí evanjelium takmer proti všetkému, čo je v našej spoločnosti zjavne normálny mainstream.  Pavlova zvesť je stále pohoršenímbláznovstvom (1Kor 1:23).

Po druhé si pri pohľade na túto tabuľku kladiem otázku: Káže sa v našich zboroch a cirkvách skutočne pavlovské evanjelium?  Konkrétnejšie:

  • Hovoríme o pravde a omyle? Nevyhýbame sa tomu, aby sme v osobných náboženských predstavách nestúpali niekomu na prsty?
  • Držíme sa toho, že svet je stvorený Bohom? Či z obavy pred nevedeckosťou súhlasíme, že stvorenie je produktom evolúcie, náhody a prirodzeného výberu?
  • Hovoríme o tom, že my ľudia sa topíme a dusíme tak hlboko v hriechu, že Boh nás musí odsúdiť? Je nám jasné, že z tohto stavu sa sami nedokážeme zachrániť, a preto musíme byť znovuzrodení a zachránení z milosti?
  • Vyzývame ľudí padnúť pred Ježišom na kolená a urobiť ho pánom svojho života? Alebo nám ide o (zbožnú) sebarealizáciu a uspokojenie vlastných potrieb?

Som presvedčený, že kostoly sa vyprázdňujú nie preto, že evanjelium je provokatívne, ostré a poburujúce. Naopak! Kostoly sa vyprázdňujú vždy vtedy, keď sa od tohto evanjelia vzďaľujeme. Preto kážme presne to evanjelium, ktoré kázal Pavol!

Lenže ešte prekvapivejšie je toto: Napriek tomu, že toto evanjelium nebolo nikdy v súlade s dobou, predsa je najúspešnejšou zvesťou všetkých čias. Toto evanjelium obrátilo naruby neľudskú Rímsku ríšu. Toto evanjelium dodnes zasahuje a mení všetky kultúry, hoci je dodnes potláčané. Toto evanjelium je zachraňujúca, uzdravujúca a oslobodzujúca moc (Rim 1:16). Toto evanjelium je najväčším pokladom, aký Cirkev Ježiša Krista má. Preto by sme mali robiť všetko, aby sme tento poklad spoločne chránili a horlivo celému svetu prezentovali.

Poznámka redaktora: Tento článok bol spracovaný na základe rozsiahleho blogu Markusa Tilla.

Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia