Kresťanský život

Ako funguje učeníctvo

V najhlbšej podstate funguje učeníctvo na učenínapodobňovaní. Učeníctvo najlepšie funguje prostredníctvom lásky. Keď s láskou učíme mladších veriacich na ceste k zbožnosti a chvályhodnému životu, rastú v podobnosti s Kristom tým, že napodobňujú náš život a učenie (pozri 1Tim 4:16).

Učenie: Biblia volá pastorov a rodičov k tomu, aby učili tých, ktorí im boli zverení (Príslovia; Ga 6:6; Ef 6:4; 1Tes 4:8; 1Tim 1:18, 1Tim 6:3; 2Tim 2:25, 2Tim 4:2). Taktiež povoláva všetkých veriacich ku vzájomnému napomínaniu sa (Rim 15:14).

Napodobňovanie: Kresťania napodobňujú. V prvom rade Boha, potom seba navzájom. Rastieme v Božej milosti počúvaním a napodobňovaním. Zváž nasledujúce pasáže:

  • „Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista!“ (1Kor 11:1)
  • „Pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hovorili Božie slovo, dôkladne pozorujte, aký bol koniec ich života, a napodobňujte ich vieru.“ (Heb 13:7);
  • „Robte to, čo ste sa naučili, čo ste prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami.“ (Flp 4:9);
  • „Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré.“ (3Jn 1:11)

Láska: Ľudia budú napodobňovať tvoj život, aj keď ich nemiluješ. Ale vodca, ktorý vedie s láskou, predstavuje najlepší obraz Krista. Ľudia ťa budú najlepšie nasledovať, keď ich budeš milovať.

Priateľstvo: V určitom zmysle je učeníctvo jednoducho priateľstvom, ale priateľstvom smerujúcim ku Kristovi. Čo robia priatelia? Napodobňujú sa navzájom. Pri učeníkovaní sa spriatelíme s inými, aby sme rástli v podobnosti Kristovi a pomohli v nej rásť aj im.

Ako byť učeníkom? (i) Počúvaj a sleduj ako starší kresťania pracujú, oddychujú, vedú rodinu, riešia konflikty, evanjelizujú svojich susedov, vytrvajú v skúškach, slúžia v zbore, alebo bojujú proti hriechu. (ii) Napodobňuj ich!

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9Marks

9Marks

je služba zameraná na vystrojovanie vedúcich cirkevných zborov biblickou víziou a praktickými prostriedkami, aby tak zjavovali Božiu slávu národom prostredníctvom zdravých cirkví.