Zakladanie zborov

Kde začať so zakladaním cirkevného zboru?

Ervin MITTELMANN

Ervin Mittelmann ( kazateľ zboru Cirkvi bratskej Mozaika Košice; člen PLANt.sk tímu) hovorí o prvých štyroch krokoch zakladania zboru: orientácia (misia a vízia), vzdelávanie, ľudia a PLANt.sk.

PLANt.sk

je pracovná skupina Cirkvi bratskej. Jej poslaním je pomáhať cirkvi zakladať zbory, aby na každom mieste bola komunita ľudí odrážajúca Kristovu slávu.