Zakladanie zborov

Mýtus: Na zakladanie zborov nie sú ani ľudia, ani peniaze

DAWSON JONES (kazateľ Zboru Cirkvi bratskej v Nitre; člen PLANt.sk tímu) hovorí o tom, čo sa deje v našich cirkevných zboroch, keď pripojíme svoje srdce k Božej misii. Boh si používa ochotných ľudí a ochotných darcov, ktorí mu dôverujú napriek tomu, že z ľudského pohľadu sa zdroje zdajú byť obmedzené, ba až nedostatočné.


PLANt.sk

je pracovná skupina Cirkvi bratskej. Jej poslaním je pomáhať cirkvi zakladať zbory, aby na každom mieste bola komunita ľudí odrážajúca Kristovu slávu.