Zakladanie zborov

Misijný životný štýl

Ervin Mittelmann ( kazateľ zboru Cirkvi bratskej Mozaika Košice; člen PLANt.sk tímu) hovorí o misijnom evanjeliu, v ktorom misijný Boh prostredníctvom misijnej cirkvi a misijných učeníkov zjavuje svoje slávu a lásku. 

PLANt.sk

je pracovná skupina Cirkvi bratskej. Jej poslaním je pomáhať cirkvi zakladať zbory, aby na každom mieste bola komunita ľudí odrážajúca Kristovu slávu.