Zakladanie zborov

Mýtus: Zakladanie cirkevných zborov vs. evanjelizácia

Ervin Mittelmann ( kazateľ zboru Cirkvi bratskej Mozaika Košice; člen PLANt.sk tímu) hovorí o Božej stratégii záchrany stratených vyjadrenej vo Veľkom poverení (Matúš 28). 


PLANt.sk

je pracovná skupina Cirkvi bratskej. Jej poslaním je pomáhať cirkvi zakladať zbory, aby na každom mieste bola komunita ľudí odrážajúca Kristovu slávu.