Zakladanie zborov

Mal by som (ja) zakladať zbor?

DAWSON JONES (kazateľ Zboru Cirkvi bratskej v Nitre; člen PLANt.sk tímu) hovorí o danostiach a výstroji zakladateľa zboru: kvalifikovaný starší zboru, starší s potrebnými zručnosťami, vždy súčasťou tímu.

PLANt.sk

je pracovná skupina Cirkvi bratskej. Jej poslaním je pomáhať cirkvi zakladať zbory, aby na každom mieste bola komunita ľudí odrážajúca Kristovu slávu.