Biblia a teológia

Pán Ježiš sa vráti náhle, preto sa pripravujme stále

Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia