Kristov kríž

7 slov z kríža: “Dnes budeš so mnou v raji”

Nahrávka je súčasťou série Kristov kríž.

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB