Kristov kríž

7 slov z kríža: “Hľa, tvoja matka”

Nahrávka je súčasťou série Kristov kríž.


HANES, Pavel: Hľa, tvoja matka

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB