Kristov kríž

Pohoršenie kríža

HANES, Pavel: Pohoršenie kríža

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB