Kristov kríž

Prečo kríž?

HANES, Pavel: Prečo kríž?
Pavel Hanes

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB