Od textu ku kázni

Štruktúra kázne

Kázeň musí byť dobre zorganizovaná, aby komunikovala hlavnú myšlienku a dosiahla svoj zámer. Pomôže vypracovanie osnovy.

Hlavná myšlienka kázne

Najťažšou, ale aj najužitočnejšou časťou prípravy kázne je sformulovanie hlavnej myšlienky kázne. Aké sú jej charakteristiky?

Zámer textu a kázne

Nachádzame sa v kritickom bode procesu prípravy kázne. Zámer kázne totiž prepája hlavnú myšlienku textu s textom samotnej kázne.