Kristov kríž

Ukrižovaný svet

Hanes ozrejmuje, ako máme rozumieť biblickému výrazu s Listu Galaťanom 6:14 o tom, že v Kristovom kríži sme my ukrižovaní svetu a svet je nám ukrižovaný nám.

Kríž a naše posvätenie

Výklad známeho biblického textu z Listu Galaťanom 2:19-21. Tri "sily": telo, Zákon a Ježiš Kristus nás môžu ovplyvňovať na ceste spásy.

Veľký príklad

Je síce pravde, že tvoj "kríž" pre tvoju spásu nie je potrebný, ale je dôkazom, že som prijal spásu.

Božia múdrosť

Moc kríža nespočíva vo vysvetľovaní. Boh v Kristovom kríži spojil najväčšie protiklady, ktoré žiadna ľudská múdrosť neobsiahne, ani neobjasní.

Pohoršenie kríža

Pavel Hanes hovorí o tom, čo znamená "pohoršenie" a v akom zmysle je a musí byť kríž pohoršením.

Prečo kríž?

Spochybnenie kresťanstva začína spochybnením kríža. A spochybnenie kríža je spochybnením teológie Kristovej smrti.