Kristov kríž

Veľký príklad

HANES, Pavel: Veľký príklad

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB