Modlitba Pánova

Vôľa Božia

Ak sa pýtaš ako sa Božia vôľa môže uskutočňovať v hriešnom svete, pozri sa na Ježišov život.

Príď k nám kráľovstvo tvoje

HANES, Pavel: Príď k nám kráľovstvo tvoje Bol by som rád, aby sme neustále mali na pamäti, že Boh od nás čaká inteligentnú modlitbu. Tým nechcem povedať, že...

Posväť sa meno tvoje

Keď sa modlíme „posväť sa Tvoje meno“, na naše prekvapenie sa modlíme nielen za seba a za svet, ale sa modlíme aj za Boha.

Meno tvoje

Božie meno nie je index, nie je ani magické slovo, ktorým Ho presviedčame, že naozaj naňho myslíme. Božie meno je sprostredkovanie Jeho bytia do môjho zážitku.

V nebesiach

Modlitba Pánova nás v našich predstavách vedie z tohto sveta do sveta, ktorý je v nebi.

Náš

Keď sa modlíš, máš sa modliť ako člen Božej rodiny.

Odvaha

K Bohu môžeme pristupovať s odvahou, pretože máme v sebe Ducha Svätého, ktorý sa v nás modlí.