Nezaradené

27. marec

Ježiš opustil Judsko a odišiel znovu do Galiley. No musel prejsť cez Samáriu. Dostal sa tak do samaritánskeho mesta Sychar… Tam bola Jákobova studňa. Ježiš bol ustatý z cesty, a tak si sadol k studni. Bolo asi šesť hodín. Tu prišla istá samaritánska žena nabrať si vody.

Ján 4:3-7

Pozoruhodné stretnutie! Po nočnom stretnutí s Nikodémom (Jn 3:2) nasleduje stretnutie so Samaritánkou na poludnie, v najväčšej horúčave dňa. Prečo žena prichádza k studni práve teraz? Veď bežne sa chodilo na vodu večer, keď už slnko zapadalo. Ale žena sa chce vyhnúť stretnutiu s ostatnými ženami z mesta. Chce sa vyhnúť ich odsudzujúcim pohľadom. Lebo pre svoju slabosť na mužov, o ktorej sa neskôr dozvieme, má v meste povesť pobehlice. Ona dúfa, že na poludnie nikoho pri studni nestretne. Ale mýli sa. Čaká ju tu stretnutie, ktorému sa vyhnúť nemôže. Lebo toto stretnutie je naplánované zhora.

Čo tu robí Ježiš? Čítame o Ňom, že musel prejsť cez Samáriu. Prečo musel? Jednak preto, lebo touto cestou Židia prechádzali z Judska do Galiley. Ale slovíčko musel ukazuje ešte na iný, oveľa hlbší dôvod. Toto slovo Ježiš opakovane používa v súvislosti so sebou, so svojou službou a poslaním. Lebo celý jeho život stojí pod Božím musí. Preto Nikodémovi povie: Syn človeka musí byť vyzdvihnutý na kríž (Jn 3:14). Svojim učeníkom neskôr povie, že Syn človeka musí mnoho trpieť a byť zabitý (Mk 8:31). Prečo musí? Nuž práve kvôli ľuďom, ako je i táto žena. Kvôli ľuďom, ako sme i my. Kvôli ľuďom s pošpinenou minulosťou, prázdnym životom. Kvôli skrachovaným hriešnikom. Preto musí.

V Ježišovom živote sa nič neudeje náhodou. Všetko sa odohrá ako súčasť Božieho plánu s Ním. Preto musel prejsť cez Samáriu, aby sa stretol s touto ženou zlej povesti. Lebo Bohu i na nej záleží. Tak ako Mu záleží i na nás. Preto nám niekedy pošle niekoho do cesty, pripraví nejaké stretnutie. Riadi kroky a okolnosti nášho života tak, aby sme sa stretli s Ježišom. Aby sa nám skrížili  cesty. Tak ako v prípade tejto ženy, ktorá prichádza k studni s prázdnym vedrom, ale ešte viac s prázdnym srdcom.

Pane, ďakujeme za všetky stretnutia, ktoré si nám z milosti pripravil.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal