Biblia a teológia

24. február

Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: Nemajú vína. Ježiš jej odpovedal: Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina. Nato jeho matka povedala obsluhujúcim: Urobte všetko, čo vám povie!

Ján 2:1-5

Na scéne sa objaví Mária, Ježišova matka. Jej úlohou bolo asi dohliadnuť na obsluhu svadobných hostí. Keď sa však objavil problém s nedostatkom vína, ide za svojím synom a hovorí: Nemajú vína. Ona vie, že ak môže niekto vyriešiť vzniknutú situáciu, tak je to práve Ježiš. Jeho reakcia nás však prekvapí, ba priam zarazí. Čo mňa a teba do toho, žena? Nielenže svoju matku napomenie a jej nevyslovenú žiadosť, orodovanie o pomoc odmietne, ale ešte navyše ju nazve ženou. To isté zopakuje na konci svojho života. Keď visí na kríži a vidí svoju matku stáť vedľa učeníka Jána, povie: Žena, hľa tvoj syn (Jn 19:26)!

Od začiatku až do konca svojho verejného pôsobenia sa Ježiš dištancuje od svojej pokrvnej rodiny, od svojej matky i od svojich bratov (pozri Mk 3:31). Tým dáva najavo, že jeho vzťah s Otcom stojí na prvom mieste. Nikomu z titulu pokrvného vzťahu s Ježišom nepatrí privilegované miesto. Ani Ježišovej matke nie. On si ctí Otca v nebi viac ako matku na zemi. Jeho život stojí pod Otcovým vedením.

Preto si dáva odstup od svojej matky, aby pochopila, že On prišiel konať Otcovu vôľu, nie jej vôľu. Už ako dvanásťročný povie svojim rodičom: Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu Otcovi (Lk 2:49)? Ježiš prišiel naplniť spásne poslanie, ktoré Ho privedie až na kríž. A keď aj hodina jeho smrti ešte neprišla, On už odteraz stojí v Otcových službách, nie ľudských.

Ako zareaguje Mária na toto odmietnutie? Tým najkrajším možným spôsobom. Povie obsluhujúcim: Urobte všetko, čo vám povie! Toto je Máriin odkaz všetkým generáciám kresťanov. I nám dnes. Najlepší spôsob, ako si môžeme uctiť Ježišovu matku je ten, že poslúchneme jej odkaz, aby sme poslúchali jej Syna.

Pane, pomôž nám byť vernými duchovnému odkazu tvojej matky!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal