Nezaradené

26. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu.
Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi.
Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril.
Stvoril ich ako muža a ženu

Genezis 1:26

Utvorme človeka… Komu to Boh hovorí? Vari sa rozpráva sám so sebou? Nie. Boh je síce jeden, ale Boh nie je sám. Boh je Trojica, Otec, Syn a Svätý Duch. A keďže Boh žije v spoločenstve, aj človek, stvorený na Boží obraz, je stvorený ako spoločenská bytosť. Je stvorený pre osobné vzťahy s inými ľuďmi.

Preto čítame, že Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Stvoril človeka v množnom čísle. Urobil to nielen preto, aby človek mal toho druhého, ale aby tu bol pre druhého. Aby žil v spoločenstve, v ktorom môže prijímať i dávať, milovať a byť milovaný. Táto potreba nebyť sám, ale žiť vo vzťahu nachádza svoje naplnenie najmä v manželstve, ale nielen v manželstve.

Stvorenie človeka ako muža a ženy však nie je samoúčelné. Boh nás stvoril s konkrétnym poslaním a úlohou: Nech ľudia vládnu… nad celou zemou. Ako však môže človek splniť túto úlohu? Boh ich požehnal a povedal im: Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju (v. 28)! Musí nás byť veľa, aby sme naplnili zem a podmanili si ju. Preto sme boli stvorení ako pohlavné bytosti.

Schopnosť vládnuť nie je vysvetlením toho, čo znamená byť stvorený na Boží obraz. Je dôsledkom toho. Boh delegoval človeku svoju autoritu. Má nielen vládnuť nad zemou, ale aj nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, ktorá sa pohybuje na zemi (v. 28). Preto človek krotí divé zvieratá a využíva ich k práci. Preto kultivuje a obrába zem. Mení púšte na úrodné polia a vysádza parky, sady a vinice. Skúma hlbiny zeme a vesmírne priestory a využíva vedecké objavy a prírodné zdroje vo svoj prospech.

Ale človek zneužil svoj mandát vládnuť nad zemou. Zo zodpovedného správcu sa stal nezodpovedný majiteľ, ktorý vykorisťuje, znásilňuje a znečisťuje prírodu. Preto je ekológia obrovským problémom dnešného sveta. Žneme, čo sme siali. To platí nielen v prírode, ale v každej oblasti života. Aká je sejba, taká je aj žatva.

Pane, mali sme vládnuť, ale nechali sme sa ovládnuť honbou za ziskom. Odpusť


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste mali záujem o tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal