Nezaradené

11. apríl

Kráľovský úradník mu odpovedal: Pane, poď, kým mi dieťa neumrie! Ježiš mu povedal: Choď, tvoj syn žije! Ten človek uveril Ježišovým slovám a odišiel. Ešte bol na ceste, keď mu vyšli naproti sluhovia a oznámili mu, že jeho dieťa žije. Opýtal sa ich na hodinu, v ktorú sa dieťaťu uľavilo. Odpovedali mu: Včera o siedmej hodine mu prestala horúčka.

Ján 4:49-54

Pane, poď, kým mi dieťa neumrie! S touto prosbou príde kráľovský úradník k Ježišovi. Pritom osloví Ježiša ako Pána. To vôbec nie je samozrejmé. Veď len niekoľko veršov dozadu čítame, že Ježiš sa presvedčil, že prorok nemá úctu vo svojej domovine (v. 44). A práve tam sa teraz Ježiš nachádza, v Galiley. Tam je síce prijímaný ako divotvorca, ale nie ako Prorok či Mesiáš alebo ako Spasiteľ. A tu Mu zrazu predsa len niekto preukáže úctu, keď Ho osloví: Pane!

Ježiš však hneď vystaví tohto muža skúške, ako to s tým svojím Pane myslí. Je to veľmi ťažká skúška, ktorej ho vystaví. Muž má totiž len jedno prianie, aby Ježiš išiel s ním k smrteľnej posteli jeho syna: Pane, poď, kým mi dieťa neumrie! Ale Ježiš nesplní jeho veľké prianie, naopak, odmietne ho. Miesto toho mu však dá svoje slovo: Choď, tvoj syn žije!

S týmto slovom ho pošle domov. Nedá mu na cestu žiaden liek pre syna, žiaden olej na pomazanie. Pre muža nemá nič len holé slovo. Teraz sa ukáže, ako to muž myslel so svojím Pane. Poslúchne, či neposlúchne? Uverí, či neuverí? Ten človek uveril Ježišovým slovám a odišiel. Takže je to jasné. O obyvateľoch Galilee Ježiš povie: Keby ste nevideli znamenia a divy, neuverili by ste (v. 48). Tento muž z Galilee uverí i bez videnia.

Čo urobí ďalej? Bude sa čo najrýchlejšie ponáhľať, aby sa ešte ten deň dostal domov? K svojmu milovanému dieťaťu? Na naše veľké prekvapenie si tento otec dá načas. Vôbec sa domov neponáhľa. Až na druhý deň sa stretne so sluhami, ktorí mu oznámia uzdravenie syna. Čo sa to s ním stalo? Z domu sa ponáhľal, domov sa už nenáhli. Prečo nie? Pretože on uveril Ježišovmu slovu. Kto verí, už nemá naponáhlo. On verí, že čo Ježiš sľúbil, to i splní. V dôvere sa spoľahol na jeho sľub. Preto sa nemusí ponáhľať. Takto sa správa viera.

Pane, nech i naše kroky svedčia o tom, že sme sa stretli s Tebou!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal