Biblia a teológia

19. február

Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedel sa, čo sa deje. Sluha odpovedal: Vrátil sa tvoj brat. Tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi: Pozri, koľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.

Lukáš 15:25-30

Na scénu prichádza druhý syn, ten starší, ktorý celý čas žije v otcovom dome. Vracia sa z poľa a dozvedá sa, čo sa stalo. Nahnevá sa a nechce vojsť dnu. Nechce sa pripojiť k rodinnej oslave. Nechce osláviť návrat mladšieho brata spolu s ostatnými. Už druhýkrát v príbehu vidíme otca vyjsť z domu. Prvýkrát vyšiel v ústrety mladšiemu synovi. Druhýkrát vychádza v ústrety staršiemu synovi. Lebo otec stojí o jedného i o druhého syna.

Otec prosí staršieho syna, aby vošiel dnu. Ten však odmieta a my sa tak stávame svedkami ich rozhovoru. Zo slov staršieho syna môžeme vyčítať hnev a horkosť voči otcovi a závisť voči bratovi. Starší syn sa cíti ukrivdený a menej milovaný ako jeho mladší brat. Z tohto pohľadu môže tento príbeh vyzerať ako príbeh o rozdelenej rodičovskej láske. Zo života možno aj sami vieme, koľko zla narobila rozdelená rodičovská láska medzi súrodencami!

Tento príbeh je však o niečom inom. Ježiš ním odpovedá na kritiku Židov, že prijíma hriešnikov a stoluje s nimi. Im adresuje príbeh o otcovi a dvoch synoch. Ten mladší, ktorý premrhal majetok s prostitútkami, predstavuje hriešnikov, s ktorými Ježiš stoluje. Ten starší, ktorý reptá voči otcovi, predstavuje zbožných Židov, ktorí reptajú voči Ježišovi. A práve postoj staršieho syna prezrádza, že tento príbeh je o dvoch stratených synoch. Jeden sa stratil vo svete, ďaleko od otca. Druhý sa stratil doma, v blízkosti otca. Existujú totiž dva druhy stratenosti, stratenosť vo svetáctve, ktorú predstavuje mladší syn. A stratenosť v samospravodlivosti, ktorú predstavuje starší syn. Stratenosť mladšieho syna bola zreteľná, viditeľná. Stratenosť staršieho syna je skrytá. Až návrat mladšieho brata ju odhalí. A odhalí ju v plnej nahote.

Pane, pomôž nám chrániť sa pred jednou i pred druhou stratenosťou!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal