Aktuálne témy

21. december

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Jozef povedal svojim bratom a rodine svojho otca: Pôjdem to oznámiť faraónovi. Poviem mu: Prišli ku mne z Kanaánu moji bratia a rodina môjho otca. Sú to pastieri oviec, chovatelia stád, a prišli so svojimi stádami. Keď vás faraón zavolá a spýta sa: Čím sa zamestnávate? Odpovedzte mu: Tvoji sluhovia sú chovatelia stád od svojej mladosti až dodnes, ako boli naši otcovia. Poviete to preto, aby ste mohli zostať v kraji Góšen, lebo Egypťania majú odpor voči každému pastierovi oviec… Faraón sa spýtal jeho bratov: Čím sa zamestnávate? Oni mu povedali: Tvoji sluhovia sú pastieri stád… Dovoľ teda, aby tvoji sluhovia mohli bývať v krajine Góšen. Faraón povedal Jozefovi:… Nech teda obývajú kraj Góšen.

Gn 46: 31 – 34; 47: 3 – 6

Presťahovanie do Egypta rieši problém hladu. Ale zároveň tým do budúcnosti vzniká nový problém, a síce duchovný. Ako majú ľudia, ktorí patria Bohu, žiť uprostred pohanskej kultúry? To je otázka, ktorú tu Jozef rieši. Pripravuje svoju rodinu na audienciu u faraóna. Čo povie o bratoch? Sú to pastieri oviec. To isté majú oni povedať o sebe. Prečo? Preto, lebo Egypťania majú odpor voči každému pastierovi oviec. Považovali totiž pastierov za barbarov, nekultúrnych ľudí. Nebolo by preto výhodnejšie, keby Jozef zatajil nízky pôvod svojho príbuzenstva? Neutrpí tým jeho povesť, prestíž v očiach Egypťanov? Nebolo by aj pre bratov lepšie, keby zamlčali, že sú pastieri? Oni predsa potrebujú priazeň faraóna. Takto môžu len stratiť. Prečo Jozefovi tak veľmi záleží na tom, aby sa priznali k tomu, čo v očiach Egypťanov bolo veľmi ponižujúce?

Pre Božie deti je pravda tá najlepšia politika. Keď povieme pravdu o sebe, kto sme, čo sme, tak sa nemôžeme pomýliť. Ale Jozef má oveľa hlbší dôvod. On vie, že Egypt so svojou pohanskou kultúrou bude zdrojom pokušenia pre jeho príbuzenstvo. Preto ho chce chrániť pred vplyvom pohanského sveta. Ide mu o to, aby Boží ľud aj v Egypte zostal Božím ľudom. Aby sa jeho príbuzenstvo nezmiešalo s pohanským obyvateľstvom a nesplynulo s pohanským prostredím. Preto žiada bratov, aby priznali „farbu“ hneď na začiatku. Aby tak dostali súhlas usadiť sa v zemi Góšen, ktorá ležala na hranici Egyptskej ríše. Tam im nehrozí zmiešanie sa s domácim obyvateľstvom. Aj pre kresťana ochrana pred splynutím so svetom nie je v tom, že zatají svoju odlišnosť, ale že sa k nej prizná. A to aj za cenu, že v očiach niekoho veľmi stratí. Lebo je to naša odlišnosť, ktorá nám pomáha zachovať si svoju oddelenosť.

Pane, hoci žijeme vo svete, pomôž nám žiť ako ľuďom, ktorí nie sú zo sveta!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.