Nezaradené

9. máj

Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi: Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal: Ani za dvesto denárov chleba nebude dosť, aby sa každému ušlo aspoň trochu. Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby; ale čo je to pre toľkých? Ježiš prikázal: Usaďte ľudí! Posadalo sa tam okolo päťtisíc mužov. Ježiš vzal chleby, dobrorečil a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, toľko, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: Pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo nazmar! Pozbierali teda nalámané zvyšky chlebov a naplnili nimi dvanásť košov.

Ján 6:7-13

Skôr ako Ježiš pristúpi k riešeniu situácie, skúša svojich učeníkov, či vidia nejaké riešenie. Pýta sa Filipa: Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Aby bolo dosť pre všetkých? Filip veľmi pohotovo vypočíta, že ani za dvesto denárov chleba by nestačilo, aby sa každému ušlo aspoň trochu. To vypočíta, ale s Ježišom nepočíta. Preto riešenie nevidí. Vidí len nedostatočné zdroje.

Po Filipovi prichádza na rad Ondrej, ktorý hovorí: Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby. Urobí krok viery, ale potom sa zháči a povie: Ale čo je to pre toľkých?  Na jednej strane vidí veľkú potrebu a na strane druhej až smiešne malé zdroje. A tak sa sám nad svojím návrhom zasmeje.

A predsa. Práve chlapcovu ochotu dať Ježišovi k dispozícii všetko čo má, Ježiš použije na zázračné nasýtenie zástupu. Lebo On i s málom dokáže veľa. Ide o to, aby sa to málo dostalo do jeho rúk. Keď Ježiš vzal do rúk chleby a ryby a rozdával, tak z nich neubúdalo, ale pribúdalo. To málo sa v jeho rukách rozmnožilo až tak, že na konci sa zvýšilo viac, ako bolo na začiatku. To je zázrak stvorenia, ktorý môže vykonať len Stvoriteľ.

Pri pohľade na naše zdroje neraz povieme: Ale čo je to pre toľkých?  To však platí len dovtedy, kým je to v našich rukách. Ale už to neplatí, keď je to v Pánových rukách. Hoci len päť chlebov a dve ryby.

Pane, ako by si si mohol použiť náš život, keby sme ho celý dali do tvojich rúk!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal