Kresťanský život

Kto by mal evanjelizovať?

Zatiaľ čo niektorí by chceli prenechať evanjelizáciu kazateľom, odborníkom na apologetiku alebo možno len extrovertom vo všeobecnosti, Nová zmluva tvrdí, že všetci kresťania by mali evanjelizovať:

  • Príklad: Vidíme to na príklade prvých kresťanov: „ Tí, ktorých rozohnali, rozišli sa po okolí a zvestovali slovo evanjelia“ (Sk 8:4). A Skutky 11:19-21 nám hovoria, že všetci učeníci, po tom ako sa rozpŕchli z Jeruzalema, evanjelizovali.
  • Inštrukcia: Peter nás všetkých poučuje, aby sme boli „stále pripravení k obhajobe pred každým, kto by od vás žiadal, aby ste vydali počet z nádeje, ktorú máte“ (1Pt 3:15).
  • Pre lásku: Ak máme milovať svojho blížneho ako seba samých (Mk 12:31, Jk 2:8), existuje vari nejaký dôležitejší spôsob, ako niekoho milovať, než zdieľať s ním evanjelium?

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9Marks

9Marks

je služba zameraná na vystrojovanie vedúcich cirkevných zborov biblickou víziou a praktickými prostriedkami, aby tak zjavovali Božiu slávu národom prostredníctvom zdravých cirkví.