Cirkev a služba

Rady mladému kazateľovi

Hlásaj Slovo.

Najdôležitejšia vec, ktorú musí mladý kazateľ robiť, je kázanie Božieho Slova. Tu sa všetko začína. Božie Slovo je to, čo obracia hriešnikov a posväcuje svätých (1Tes 1:5; Jn 17:17). Božie Slovo je to, čo prináša zdravie, rast a zbožnú premenu (1Tes 2:13). Preto verné výkladové kázanie Božieho slova musí byť pre mladého pastora prvoradé.

Miluj ľudí.

Pastor musí milovať svoj ľud. Musí žiť medzi nimi, starať sa o nich, slúžiť im, povzbudzovať ich, znášať ich a obetovať sa pre nich. Je obzvlášť dôležité, aby pastor štedro, nežne miloval svojich ľudí už na začiatku svojej služby, aby sa mu naučili dôverovať. Bez tejto láskou získanej dôvery len sotva budú nasledovať jeho vedenie.

Múdro si vyberaj boje.

Nie každý problém stojí za to, aby ste kvôli nemu vyvolali boj. Mladý pastor musí pracovať na tom, aby si vytvoril jasný zmysel pre to, čo je najdôležitejšie, a dokázal buchnúť päsťou po stole len vtedy, keď je to naozaj dôležité.

Bež beh na dlhú trať.

Nečakajte, že sa všetko zmení zo dňa na deň. Plánujte sa usadiť a pracovať na zmene v dlhodobom horizonte. Trpezlivo učte a vychovávajte svojich ľudí. Zaviažte sa, že im budete slúžiť dlhodobo, a modlite sa, aby Pán priniesol ovocie vo svojom vlastnom čase.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9 Marks

9Marks

je služba zameraná na vystrojovanie vedúcich cirkevných zborov biblickou víziou a praktickými prostriedkami, aby tak zjavovali Božiu slávu národom prostredníctvom zdravých cirkví.