Cirkev a služba

Ako sa prejavuje biblické chápanie obrátenia v živote zboru?

Cirkev s biblickým chápaním obrátenia bude…

1. Dávať si pozor na to, koho prijíma za člena.
2. Žiadať každého, kto sa uchádza o členstvo, aby vysvetlil evanjelium.
3. Skúmať, či sa v nej nenachádzajú oblasti, v ktorých je hriech bez pokánia.
4. Starostlivo vysluhovať krst a Večeru Pánovu. Členovia nebudú tlačiť na svojich kazateľov, aby krstili ľudí narýchlo a bez skúmania. Stôl Pánov bude riadne ohradený (to znamená, že osoba, ktorá vysluhuje, vysvetlí, pre koho je a pre koho nie je určený).
5. Dávať si pozor na formy evanjelizácie, ktoré by mohli podporovať falošné vyznania, či už prostredníctvom manipulácie s emóciami alebo prezentovaním oslabeného evanjelia.
6. Odmietať brať hriech na ľahkú váhu. Členovia budú navzájom vyhľadávať zodpovednosť, povzbudenie a pokarhanie. Taktiež budú…
7. Praktizovať formálnu cirkevnú disciplínu.
8. Budú hľadať formálne spôsoby, ako udržať jasnú hranicu medzi cirkvou a svetom, napríklad vyhradením verejných skutkov služby len pre členov.

Cirkev s nebiblickým chápaním obrátenia môže…

1. Byť plná ľudí, ktorí úprimne vyznávajú Ježiša, ale nezažili radikálnu zmenu, ktorú Biblia nazýva obrátením.
2. Nazývať sa kresťanmi, aj keď nimi nie sú. Nekresťania sa budú na týchto “kresťanov” pozerať a hovoriť: “Ty že si kresťan? Ale veď žiješ presne ako ja! Prečo mám veriť tomu, čo robíš ty, keď sú naše životy rovnaké?”

Témy:

9Marks

je služba zameraná na vystrojovanie vedúcich cirkevných zborov biblickou víziou a praktickými prostriedkami, aby tak zjavovali Božiu slávu národom prostredníctvom zdravých cirkví.