Zakladanie zborov

Kde zakladať nové cirkevné zbory?

Na každom mieste… nie len geografickom.
Cirkev pokračuje v uskutočňovaní Habakukovej vízie: “Zem bude naplnená poznaním Hospodinovej slávy, ako sú moria zaliate vodami” (Hab 2:14).

JANČI MÁHRIK
– kazateľ Zboru Cirkvi bratskej – Za kostolom v Žiline; člen PLANt.sk tímu

PLANt.sk

je pracovná skupina Cirkvi bratskej. Jej poslaním je pomáhať cirkvi zakladať zbory, aby na každom mieste bola komunita ľudí odrážajúca Kristovu slávu.