Zakladanie zborov

Má každý zbor/kresťan zakladať zbory?

Nad odpoveďou na túto otázku sa zamýšľa:

DAWSON JONES
– kazateľ Zboru Cirkvi bratskej v Nitre; člen PLANt.sk tímu

PLANt.sk

je pracovná skupina Cirkvi bratskej. Jej poslaním je pomáhať cirkvi zakladať zbory, aby na každom mieste bola komunita ľudí odrážajúca Kristovu slávu.