Atribúty Boha

Atribúty Boha: Boh je živý

HANES, Pavel: Boh je živý

Poznámka redaktora: Audio nahrávka patrí do série Atribúty Boha.

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB