Kristov kríž

“Do tvojich rúk porúčam svojho ducha”

Nahrávka je súčasťou série Kristov kríž.


HANES, Pavel: Do tvojich rúk dávam svojho ducha

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB