Biblia a teológia

Prečo je biblická teológia nevyhnutná pre učeníctvo a rast kresťana?

Autor fotky: Joshua Woroniecki na Pexels
  1. Biblická teológia učí kresťana pochopiť jeho vlastný príbeh vo svetle Božieho príbehu. Keď kresťan pochopí, že Boh je zvrchovaný nad celou históriou a tisíce rokov pracuje na jednom rozsiahlom pláne spásy, pomôže mu uviesť svoj vlastný príbeh  do správnej perspektívy.
  2. Biblická teológia učí kresťana, odkiaľ je a kam smeruje. Biblická teológia dáva dohromady celý príbeh Biblie, od stvorenia po nové stvorenie. Keď kresťan pochopí, že začal v hriechu ako celé ľudstvo, ale teraz smeruje k večnému radostnému spoločenstvu s Bohom a Božím ľudom, bude to v ňom vzbudzovať vytrvalosť, nádej a radosť uprostred bojov.
  3. Biblická teológia učí kresťana, ako do seba zapadá celá Biblia. Ak sa len ponoríte do knihy v Biblii bez toho, aby ste vedeli, kde sa nachádza vo vykupiteľskej histórii, pravdepodobne budete zmätení a odradení. Ale biblická teológia pomáha kresťanom pochopiť, ako do seba zapadá celá Biblia, čo osvetľuje naše chápanie každej jednotlivej časti.
  4. Biblická teológia učí kresťana ako aplikovať rôzne časti Biblie na jeho/jej život. Čo majú levitické obete spoločné s kresťanom? A čo dobytie Kanaanu Izraelitmi? Alebo kráľovstvo Dávida a Šalamúna? Biblická teológia pomáha kresťanom porozumieť všetkým týmto častiam Písma vo svetle Kristovho diela, na ktoré poukazujú, a pomáha kresťanom zistiť, aký význam majú pre ich dnešný život.

9Marks

je služba zameraná na vystrojovanie vedúcich cirkevných zborov biblickou víziou a praktickými prostriedkami, aby tak zjavovali Božiu slávu národom prostredníctvom zdravých cirkví.