Slovo na každý deň

22. september

Pri poslednej večeri môžeme sledovať Ježišov zápas o záchranu Judáša. Najprv mu podá chlieb a víno, potom mu umyje nohy.

21. apríl

Zachovávanie dňa odpočinku znamená niečo celkom iné, než si mysleli Židia. Neznamená pasivitu, ale zmenu aktivity. Neznamená nečinnosť, ale zmenu činnosti...

31. december

Žalmista je "stopár“, ktorý sa vybral po Božích stopách. Na sklonku roka je však rad aj na nás. Čo my dokážeme vyčítať z Božích stôp v uplynulom roku? Niektoré...

30. december

Tak, ako sa znovu a znovu znečisťujem, potrebujem sa znovu a znovu aj očisťovať. Kristova obeť mi však zabezpečuje nielen denné očistenie, ale i večný život...

29. december

Keď Boh chcel vstúpiť do nášho sveta a mať účasť na ľudskom živote, musel sa narodiť z človeka ako dieťa. Keď človek chce vstúpiť do Božieho sveta a mať účasť...

28. december

Tu máme vianočnú zvesť v podaní evanjelistu Jána. Čo iní evanjelisti opísali historicky – narodenie Ježiša v Betleheme, Ján vyjadril teologicky: A Slovo sa...

27. december

Čo charakterizuje ľudí, ktorí sa osobne stretli s Kristom? To, čo charakterizuje i pastierov. Keď sa z Betlehema vrátili späť k svojim ovciam, všetko bolo také...

26. december

Udalosť narodenia betlehemského dieťaťa potrebuje vysvetlenie. Inak by táto udalosť zostala tajomstvom. Veď kto by v narodenom dieťati spoznal Božieho Syna...

25. december

Židovskí proroci snívali sen o kráľovstve, ktorého Kráľ nebude žiť z obetí svojich poddaných, ale ktorého poddaní budú žiť z obeti svojho Kráľa. Tento sen sa...

24. december

Každoročne v našich rodinách prebieha štedrovečerný rituál, počas ktorého sa vzájomne obdarúvame. Týmto spôsobom síce veľmi nedokonale, ale predsa odrážame...