Biblia a teológia

Výkladové kázanie na pokračovanie (4): O čerstvom obsahu a štýle, o dobrom vzore a o Kristovi

Článok nadväzuje na Výkladové kázanie na pokračovanie: Ochrana pred zneužitím

Výkladové kázanie na pokračovanie zachováva obsah kázne čerstvým a prekvapivým

Sú takí kazatelia, u ktorých vopred viete, čo povedia. Ak sa ich biblický odsek čo len okrajovo dotýka modlitby, prednesú vám svoju štandardnú reč o modlitbe. Ak si vezmete iný odsek, ktorý sa týka modlitby, dostanete zasa tú istú kázeň. Dokonca by sme mohli povedať, že niektorí kazatelia vždy povedia niečo ako: (a) všetci sme hriešnici, (b) potrebujeme Spasiteľa, (c) Ježiš je tým Spasiteľom, lebo zomrel na kríži, a preto (d) by sme sa mali kajať a dôverovať mu. Nuž, nie je to najhoršie. A všetko je to aj pravda. Ale ak by to bolo všetko, tak potom načo nám dal Boh celú Bibliu? Sú to dokonca skvelé pravdy, ale je to z týždňa na týždeň rovnaké. Kazateľ tu opúšťa podrobnosti odseku a preskakuje do svojho dogmatického rámca a káže ho. Výsledkom je oklieštené evanjelium, sploštené, zjednodušené Božie slovo.

Evanjelium je plnšie a bohatšie ako také oklieštené verzie. Každý odsek v Biblii je tam preto, lebo prispieva niečím jedinečným k Božiemu zjaveniu. Keď si kazateľ kladie otázku: „Čím prispieva tento odsek? Prečo sa hovorí táto pravda týmto spôsobom v tomto odseku týmto poslucháčom?“ vtedy pôsobí kázeň prekvapivo a čerstvo. Evanjelium je vždy to isté, ale nikdy nie presne tá istá kázeň.

Výklady na pokračovanie nás pri každom odseku vedú k otázke: „Čím prispieva tento odsek k úplnému zjaveniu Boha? Čo sa tu dozvedáme, čo by sme sa nedozvedeli, alebo nie rovnakým spôsobom inde v Biblii? Jedným z dôvodov, prečo rád kážem na pokračovanie je to, že sa pri tom stále učím. Táto čerstvosť je tajomstvom autentickej biblickej služby a požehnaním dlhodobého učeníctva.

Výkladové kázanie na pokračovanie vedie k variabilnému štýlu kázní

Tento prínos je bezprostredne spojený s predchádzajúcim. Zatiaľ čo predošlý prínos sa týka čerstvosti obsahu, tento prínos je o čerstvosti štýlu. Ľudia občas spájajú výkladové kázanie s monotónnou rovnakosťou jeho štýlu. Malo by to však byť práve naopak. Veď Biblia bola napísaná mnohými veľmi odlišnými štýlmi. Pavlov list Rimanom je jedným z nich, 1. list Jánov je iný, Matúš odlišný, Príslovia ďalší a Jób zasa iný štýl.

Naše kázanie by malo preberať z biblického odseku nielen svoj obsah, ale aj tón a štýl. Nemali by sme kázať Jóba  takým istým spôsobom, akým kážeme Rimanom. Keď ako kazatelia preberáme aj tón a štýl z rôznych biblických kníh, tak aj naše kázne budú občerstvujúco rôznorodé. Uvedomujem si, že mnohí z nás s týmto zápasíme a naše kázne majú tendenciu skĺzavať k štandardnému štýlu, ale výkladové kázanie na pokračovanie nám v tom môže pomôcť.

Výkladové kázanie na pokračovanie je vzorom dobrého čítania Biblie pre bežných kresťanov

Tematické kázanie modeluje bežným kresťanom také čítanie Biblie, ktoré sa podobá ponáraniu ruky do misky, z ktorej si náhodne vyťahujeme rôzne cukríky a čokoládky. Ešte aj vtedy, keď tematické kázanie pochádza od kazateľa s dôkladnou celoživotnou znalosťou Biblie, ktorý dokonale zachováva rovnováhu Písma, model, ktorý sa tým predstavuje bežným kresťanom, je aj tak model „lotérie.“

Poznanie Biblie, ktoré bežný kresťan získava z tematického kázania, sa podobá tomu, ako sme s manželkou spoznávali Prahu v auguste 2009. Prvé 2 dni sme cestovali metrom. Na rôznych staniciach sme vystúpili a obhliadli si okolie. Tak sme napríklad vystúpili Na můstku a obzreli si Václavské náměstí a Národní třídu. Potom sme sa odviezli na Malostranskú a pozreli si uličky až po Karlův most. Ako sme však otvárali oči, keď sme zistili, ako sú tieto známe body pospájané na povrchu! Až potom sme získali pocit, ako je Václavák spojený so Staroměstským náměstím, Karlovým mostom, Malostranským náměstím a Hradčanmi. Rovnakým spôsobom môžem poznať aj text ako Filipanom 4:13, a možno mi ešte oči zablúdia aj do okolitých veršov. Nemám však ani tušenia o tom, ako je zložený list Filipanom, a už vôbec nie o tom, čím sa zapája list Filipanom do celého biblického príbehu.

Ale výkladové kázanie na pokračovanie hovorí bežnému kresťanovi: Aj ty si môžeš zobrať list Filipanom a čítať ho postupne zo dňa na deň. Ži listom Filipanom na nejaký čas. Prečítaj si ho celý, a potom si ho čítaj po častiach a postupne si ich spájaj. Takýto model čítania Biblie bude výživný. Dobré tematické kázanie môže dať kresťanom povestnú rybu, ale dobré výkladové kázanie na pokračovanie ich naučí ryby loviť.

Výkladové kázanie na pokračovanie nám pomáha kázať celého Krista z celého Písma

Zdá sa mi, že jedným z diablových trikov je urobiť z „Ježiša“ mantru. Položte si pri niektorých piesňach otázku: „Aký by bol rozdiel, keby sme každé slovo „Ježiš,“ nahradili nejakým iným slovom, napríklad „Budha,“ alebo nejakým úplne náhodným „Dabra.“ Pre niekoho by v tom nebol vôbec žiaden rozdiel, lebo slovo „Ježiš“ funguje ako bezvýznamná mantra, ktorá sa opakuje, akoby mala sama o sebe nejakú moc z vyslovovania tých dvoch slabík.

Súčasťou toho, čo prináša hĺbku kresťanskému učeníctvu, je rastúce povedomie o tom, kto je Ježiš Kristus a čo znamená, takže slovo „Ježiš“ sa spája so skutočnou osobou menom Ježiš. Jediný prístup, ktorý máme k autentickému Ježišovi, je skrze celú Bibliu, ktorá je Otcovým svedectvom prostredníctvom Ducha, o Synovi. Z toho vyplýva, že môžeme očakávať, že budeme rásť v poznaní Ježiša, keď sa učíme celú Bibliu. Kresťania, ktorí sú vystavení iba častiam Biblie, spoznávajú len okliešteného Ježiša. Úlohou nás, kazateľov, je hlásať Krista, aby sme „každého človeka predviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi“ (Kol 1).

Musíme sa preto usilovať hlásať z Krista toľko veľa, koľko len dokážeme, ľuďom, ktorým slúžime. Toto najlepšie urobíme štandardnou diétou pozorne dávkovanou výkladovým kázaním na pokračovanie, v ktorom sa usilujeme pokrývať rôzne druhy biblických kníh s dlhodobým cieľom vystaviť ľudí Otcovmu svedectvu o jeho milovanom Synovi.

Poznámka redaktora: Článok bol napísaný na základe prílohy Christophera Asha “Give God the Microphone” v jeho knihe The Priority of Preaching. Fearn: Christian Focus, 2009, s.107-122.

Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia