Nezaradené

2. marec

Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a voly. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a tým, čo predávali holuby, povedal: Odneste to odtiaľ! Nerobte tržnicu z domu môjho Otca! Židia sa ho pýtali: Aké znamenie nám ukážeš, že to smieš robiť? Ježiš im odpovedal: Zbúrajte tento chrám a ja ho za tri dni postavím. Židia však hovorili: Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni? No on hovoril o chráme svojho tela.

Ján 2:15-21

Aký význam má toto očistenie chrámu Ježišom? Veď na druhý deň bude opäť všetko po starom. Obchodníci so zvieratami sa znovu vrátia na chrámové nádvorie. Peňazomenci si opäť otvoria svoje zmenárne. Chrámový biznis bude ďalej veselo prekvitať. Nič sa vlastne nezmení. A Ježiš to veľmi dobre vie. On však vie i to, aké očistenie človek potrebuje, aby sa stal dokonale čistým, trvalo čistým. A je to práve On, kto to dokonalé a trvalé očistenie zabezpečí.

Nebude to v tomto chráme v Jeruzaleme. Stane sa to v chráme, ktorý On postaví za bránami Jeruzalema. To očistenie však nebude lacné. Bude niečo stáť, nie človeka, ale Ježiša. Odohrá sa za cenu zbúrania chrámu, ktorým je Ježišovo telo. Zbúrajte tento chrám…, hovorí Ježiš Židom. A tak sa i stane.

O tri roky po týchto slovách, na sviatok Veľkej noci bude Ježiš visieť na kríži. Chrám bude zbúraný. Ale práve vtedy z tohto chrámu vytryskne prameň očistenia, ktorý je v Ježišovej krvi. Jeho preliata krv sa stane zdrojom dokonalého a trvalého očistenia človeka.

Čo Ježiš nedosiahol svojím bičom, to dosiahol svojou obeťou. Ten istý Ján neskôr napíše: … krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu  (1Jn 1:7). Od každého hriechu! Miesto, kde bude stáť kríž, kde bude zbúraný chrám Ježišovho tela, sa stane miestom dokonalého očistenia. Pre každého, kto o toto očistenie stojí.

Pane, ďakujeme, že i pre nás si zabezpečil dokonalú čistotu v svojej krvi.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal