Kresťanský život

Ako prakticky môžem učeníkovať iných kresťanov?

 1. Pridaj sa k cirkevnému zboru.
 2. Na zhromaženia prichádzaj skoro a po zhromaždeniach zostávaj dlhšie.
 3. Praktizuj pohostinnosť k členom tvojho zboru.
 4. Pros Boha o strategické priateľstvá.
 5. Ak je to možné, zahrň do svojho domáceho alebo služobného rozpočtu položku: týždenný čas s inými kresťanmi. Prekonzultuj ju so svojím partnerom. Ak je to možné, zahrň takúto položku do rozpočtu aj pre svojho partnera.
 6. Naplánuj si pravidelné raňajky, obedy alebo iné kultúrne akceptovateľné spoločenské stretnutia s učenlivými jednotlivcami (rovnakého pohlavia). V závislosti od človeka sa môžete stretnúť iba raz, neurčitý počet krát, alebo si dohodnite počet stretnutí (napríklad päť). Ak máš s daným človekom nejakú spoločnú záľubu, hľadaj spôsoby ako robiť túto záľubu spolu.
 7. Pýtaj sa ich na ich život. Na ich rodičov, partnera, deti, svedectvo, prácu, chodenie s Kristom a tak ďalej. Pri kladení otázok však ber ohľad na svoj kultúrny kontext (nevystraš ich!).
 8. Zdieľaj sa o sebe.
 9. Hľadaj spôsoby ako viesť duchovné rozhovory. Možno sa rozhodnete čítať si spolu Bibliu alebo inú kresťanskú literatúru.
 10. Zváž ich fyzické alebo materiálne potreby. Prospela by im tvoja pomoc?
 11. Modli sa s nimi.
 12. V závislosti od tvojej situácie doma, pozvi ich na návštevu alebo tráviť čas s tvojou rodinou. Nechaj ich pozorovať ako žiješ svoj život.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9Marks

9Marks

je služba zameraná na vystrojovanie vedúcich cirkevných zborov biblickou víziou a praktickými prostriedkami, aby tak zjavovali Božiu slávu národom prostredníctvom zdravých cirkví.