Biblia a teológia

Čo je evanjelizácia?

Evanjelizácia je oznamovanie dobrej správy o tom, čo Ježiš Kristus urobil, aby zachránil hriešnikov. Aby ste to urobili, musíte ľuďom povedať, že:

  1. Boh je svätý (1Jn 1:5). On je Stvoriteľom všetkých vecí (Gn 1:1).
  2. Všetci ľudia sú hriešnici, ktorí si zaslúžia Boží spravodlivý, večný hnev (Rim 3:10-19, Mk 9:48, Zj 14:11).
  3. Ježiš Kristus, ktorý je úplným Bohom a úplným človekom, žil bezhriešny život, zomrel na kríži, aby niesol Boží hnev namiesto všetkých, ktorí v neho veria, a vstal z hrobu, aby dal svojmu ľudu večný život (Jn 1:1, 1Tim 2:5, Heb 7:26, Rim 3:21-26, 2Kor 5:21, 1Kor 15:20-22).
  4. Jediný spôsob, ako môže byť človek zachránený pred večným trestom a zmierený s Bohom, je činiť pokánie z hriechu a dôverovať v Ježiša Krista ako Záchrancu (Mk 1:15, Sk 20:21).

Toto je základná zvesť, ktorú ohlasujeme ľuďom pri evanjelizácii.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9Marks

9Marks

je služba zameraná na vystrojovanie vedúcich cirkevných zborov biblickou víziou a praktickými prostriedkami, aby tak zjavovali Božiu slávu národom prostredníctvom zdravých cirkví.