Cirkev a služba

Čo je to miestny cirkevný zbor?

Miestny cirkevný zbor je skupina kresťanov, ktorí sa pravidelne schádzajú v Kristovom mene, aby prostredníctvom hlásania evanjelia a sviatostí evanjelia oficiálne potvrdzovali a vzájomne dohliadali na svoje členstvo v Ježišovi Kristovi a jeho kráľovstve. Je to trochu neohrabané, viem, ale všimnite si päť častí tejto definície:

  • skupina kresťanov;
  • pravidelné zhromaždenie;
  • potvrdenie a dohľadu celého zhromaždenia;
  • účel oficiálneho zastupovania Krista a jeho vlády na zemi – zhromažďujú sa v jeho mene;
  • použitie kázania a sviatostí na tieto účely.

Rovnako ako sa kazateľovým vyhlásením premieňa muža a ženu na manželský pár, tak posledné štyri odrážky transformujú obyčajnú skupinu kresťanov tráviacich spoločný čas v parku – presto! – na miestny zbor.

Zhromaždenie je dôležité z mnohých dôvodov. Jedným z nich je, že práve tu my kresťania „verejne“ deklarujeme našu vernosť. Je to základňa alebo veľvyslanectvo, ktoré dáva verejnú tvár nášmu budúcemu národu. A je to miesto, kde sa skláňame pred našim kráľom. Akurát tomu hovoríme uctievanie. Faraóni sveta nám môžu odporovať, ale Boh si povolá svoj ľud z národov, aby ho uctievali. On si vytvorí svoje spoločenstvo.

Zhromaždenie je tiež miestom, kde náš kráľ uplatňuje svoju vládu prostredníctvom kázania, sviatostí a disciplíny. Kázané evanjelium vysvetľuje „zákon“ nášho národa. Deklaruje meno nášho kráľa a vysvetľuje obetu, ktorú priniesol, aby sa stal našim kráľom. Učí nás jeho cestám a konfrontuje nás s našou neposlušnosťou. A ubezpečuje nás o jeho nezadržateľnom návrate.

Krstom a Večerou Pánovou cirkev máva vlajkou a oblieka si vojenskú uniformu nášho národa. Zviditeľňuje nás to. Dať sa pokrstiť znamená stotožniť sa s menom Otca, Syna a Ducha Svätého, ako aj stotožniť sa s Kristovou smrťou a zmŕtvychvstaním (Mt 28:19; Rim 6:3-5). Prijímanie večere Pánovej znamená ohlasovať jeho smrť a naše členstvo v jeho tele (1Kor 11:26-29; porov. Mt 26:26-29). Boh chce, aby bol jeho ľud známy a označený. Chce hranicu medzi cirkvou a svetom.

Čo je miestny zbor? Je to ustanovenie, ktoré Ježiš vytvoril a oprávnil k hlásaniu evanjelia o kráľovstve, potvrdzovaniu vyznavačov evanjelia, k učeníctvu a odhaľovaniu podvodníkov. To všetko znamená, že „nevstupujeme“ do cirkvi, akoby sme vstupovali do klubu. Podriaďujeme sa jej.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9Marks

9Marks

je služba zameraná na vystrojovanie vedúcich cirkevných zborov biblickou víziou a praktickými prostriedkami, aby tak zjavovali Božiu slávu národom prostredníctvom zdravých cirkví.