Zakladanie zborov

Koho úlohou je zakladať nové zbory?

Nad odpoveďou na túto otázku sa zamýšľa:

JANČI MÁHRIK
– kazateľ Zboru Cirkvi bratskej – Za kostolom v Žiline; člen PLANt.sk tímu

PLANt.sk

je pracovná skupina Cirkvi bratskej. Jej poslaním je pomáhať cirkvi zakladať zbory, aby na každom mieste bola komunita ľudí odrážajúca Kristovu slávu.